Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Õpileping aine “Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe” jaoks. Ülesande kirjeldus asub siin.

Teema

 Suuremas pildis  erinevad õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe ongi huvitav ja kasulik ja annab võimalusi õppe kaasajastamiseks. Seega kõik teemad on olulised. Aga teistest teemadest rohkem keskendun  nendele õpikeskkondadele, mis sobivad kunstiõpetuse tundidesse digivahendite lõimimiseks. 

Eesmärgid

Laiem eesmärk: õppida igas loengus ja igas teemas midagi uut, mis mind inspireeriks ja muudaks paremaks õpetajaks. Sest tänapäeva õpilastel on endal digivahendite kasutamiseks juba sisemine motivatsioon üsna suur ja oleks hea seda võimalikult  efektiivsel moel õppimiseks kasutada.  Just seda efektiivsust ma siin õppida loodangi. 

Kitsam eesmärk:  Soovin tutvuda erinevate võimalustega kunstiõpetuse tundidesse digivahendeid lõimida. Mulle endale pakub huvi digivahendite kasutamine oma loovuse väljendamiseks. Aga olen ka õpilaste puhul märganud seda, et oma loovuse ja kunstilisuse väljendamine digivahendite abil (näiteks gif-i või meemi loomine) paneb õpilastel silmad särama ning on üks põhilisemaid asju, mida nad vabal ajal ja omal algatusel hiljem ka väljaspool tunde ja kohustuslikke ülesandeid uuesti kasutavad.  

Strateegiad – 

Eesmärkide saavutamiseks pean: 

  1. Loengutes kohal käima nii palju kui võimalik. JA lisaks kohal käimisele ka tegelikult kohal olema ehk keskenduma tundides käsitletavatele teemadele ja tegevustele. 
  2. Tegema ära kõik vajalikud kodutööd, soovitavalt õigeks tähtajaks. Tähtaegadest kinni pidamiseks kasutan kalendrit või päevikut. 
  3. Esitama küsimusi alati, kui midagi teemas jääb arusaamatuks või tekitab vastuolusid minu seniste teadmistega? 
  4. Küsima abi, kui mul tekib takistusi it-oskuste vähesuse tõttu (näiteks uue keskkonna kasutamisel nagu wordpress jne) 
  5. Koguma süstemaatiliselt infot ühte kindlasse kohta (veebisein, blogi vms koht) koos viidete ja märkmetega, arvestades, et saaksin sellele ligi nii kodus, tööl kui ülikoolis ja seda ka pärast õpingute lõppu. 
  6. Kunstitundidesse sobivate veebilehtede, rakenduste ja keskkondade kohta käiva info kaardistama esialgu oma seniste teadmiste põhjal pluss täiendama seda õpingute käigus. 

Vahendid/ressursid – 

Inimesed, kes mind aidata saavad on antud aine juhendajad ning oma kursusekaaslased. Spetsiifiliste asjadega võin pöörduda ka sõprade ja kolleegide poole, kellel on olemas kogemusi vastaval teemal. 

Vahenditeks on klassikalises mõttes pliiatsid ja kaustikud, raamatukogu raamatud, aga kaasaegses mõttes ka arvuti, nutitelefon, veebis leiduv usaldusväärne info ja raamatukogud, sh TLÜ akadeemiline raamatukogu. Kasutan arvutites ja telefonis oma Drive-dokumente, et tagada ligipääs tehtud tööle nii kodus, tööl kui ülikoolis. Samuti teen enne blogipostitused ja muud vajalikud dokumendid enne Drives valmis ja siis kopeerin blogisse, et need ei saaks nö kaduma minna. 

Hindamine – 

Laiemate eesmärkide saavutamist näitab see, kui olen antud aine läbinud positiivselt.. Aga sisemiselt loen end edukaks sel juhul, kui mul on tekkinud uusi oskusi ja teadmisi õppimise käigus, olenemata sellest, kas tulemused on rahuldavad, head või väga head.  Edu näitab ka see, kui mul on olemas andmebaasid õpikeskkondade kasutamise kohta nii üldises plaanis kui kunstiõpetusega seonduvalt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: